Khai giảng lớp Tác động cột sống khóa X tại TP.HCM

Đăng ngày 16/12/2020 lúc: 15:54

KHAI GIẢNG LỚP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG KHÓA X TẠI TP.HCM

“Ai nắm vững cột sống, người đó nắm vững sinh mệnh con người.

Cột sống chỉ huy tất cả, tất cả từ đó mà ra và tất cả lại trở về đó”

Phương pháp TĐCS là phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, vì không dùng thuốc nên ít có tác dụng không mong muốn. Phương pháp này lấy phần mềm của đầu ngón tay, tác động lên cột sống một lực thích hợp tại đốt sống bị rối loạn theo hướng trục hoặc hương tâm. Giải tỏa ổ rối loạn tức là đưa đốt sống bị rối loạn về trạng thái sinh lý ban đâu (trạng thái không bệnh), bệnh sẽ nhẹ dần và dẫn đến khỏi hẳn gọi là TĐCS. Phương pháp TĐCS do Cố lương Y Nguyễn Tham Tán nghiên cứu và phát triển, tổng hợp thành trường phái cột sống riêng chỉ có ở Việt Nam với đầy đủ hệ thống khám bệnh, trị bệnh và tiên lượng bệnh cùng một lúc.

Tác động cột sống – Lương Y Đỗ Văn Chiến

Trả lời