Giường lắc tạo sóng cột sống cao cấp

54,690,000

Giường lắc giao động tạo sóng cột sống: Giải phóng dính cứng liên đốt sống, giải phóng chèn ép rễ thần kinh, nắn chỉnh cong vẹo cột sống tự nhiên.