THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG ONLINE K2 TẠI VIỆT NAM
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG ONLINE K2 TẠI VIỆT NAM

Lớp TĐCS Online là hình thức học và giảng dạy trực tiếp phương pháp chữa bệnh TĐCS trên phần mềm hội họp trực tuyến Zoom.us. Học viên không phải nghỉ ...

Lớp Tác động cột sống Offline K1 tại Hà Nội
Lớp Tác động cột sống Offline K1 tại Hà Nội

Bệnh viện cột sống - Ngày 30/05/2020, kết thúc lớp Tác động cột sống Offline K1 tại Hà Nội, lớp học chuyên về thực hành chữa bện...

Lớp Tác động cột sống Online K1 tại Việt Nam
Lớp Tác động cột sống Online K1 tại Việt Nam

Lớp Tác động cột sống Online K1 tại Việt Nam khai giảng ngày 12 tháng 4, lớp học với 26 học viên trải dài khắp các tỉnh và cả ở ...

DỊCH VỤ
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG ONLINE K2 TẠI VIỆT NAM
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG ONLINE K2 TẠI VIỆT NAM

Lớp TĐCS Online là hình thức học và giảng dạy trực tiếp phương pháp chữa bệnh TĐCS trên phần mềm hội họp trực tuyến Zoom.us. Học viên không phải nghỉ ...

Lớp Tác động cột sống Offline K1 tại Hà Nội
Lớp Tác động cột sống Offline K1 tại Hà Nội

Bệnh viện cột sống - Ngày 30/05/2020, kết thúc lớp Tác động cột sống Offline K1 tại Hà Nội, lớp học chuyên về thực hành chữa bện...

Lớp Tác động cột sống Online K1 tại Việt Nam
Lớp Tác động cột sống Online K1 tại Việt Nam

Lớp Tác động cột sống Online K1 tại Việt Nam khai giảng ngày 12 tháng 4, lớp học với 26 học viên trải dài khắp các tỉnh và cả ở ...

zalo
0978 64 65 66