Đặc Trưng Lớp Cơ_Phần II, lớp cơ là bí mật của phương pháp Tác động cột sống, hiểu về lớp cơ mới …!

Đăng ngày 07/12/2020 lúc: 13:20

ĐẶC TRƯNG LỚP CƠ_PHẦN II

(Lớp cơ là bí mật của Cố lương Y Nguyễn Tham Tán, hiểu và nắm rõ lớp cơ

mới làm tốt được phương pháp Tác động cột sống Việt Nam)

Bài Giảng về Đặc trưng Lớp Cơ

Chúc anh chị học hỏi và nắm trắc về Lớp Cơ!

Mọi thắc mắc cần được giải đáp có thể liên hệ tại đây:

Tác động cột sống – Đỗ Văn Chiến

Trả lời