Thực hành chẩn và trị bệnh bằng phương pháp Tác động cột sống – Bệnh viện cột sống huấn luyện phương pháp TĐCS cho học viên

Đăng ngày 14/12/2020 lúc: 10:10

THỰC HÀNH CHẨN VÀ TRỊ BỆNH

BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM

Phương pháp Tác động cột sống (TĐCS) là một trong những phương pháp chữa bệnh độc đáo nằm trong hệ thông các phương pháp chữa bệnh bổ xung. TĐCS là phương pháp chữa bệnh kết hợp tinh hoa của YHHĐ và YHCT chính vị vậy người học viên cần phải nắm vững giải phẫu học hiện đại và các kỹ thuật, lý thuyến của YHCT. Thiên hướng của các phương pháp chữa bệnh như thế này lấy thực hành là chủ yếu, lý thuyết soi đường cho thực hành.

Tại các khóa học TĐCS do Tôi giảng dạy và huấn luyện đều lấy thực hành là chính, thực hành từ cơ bản đến nâng cao. Ban đầu Thầy làm mẫu, sau đó học viên thực hành chẩn và trị bệnh có sự kèm, nhắc nhở của Thầy từng bước thành thạo và làm chủ quy trình thăm khám, định bệnh, điều trị và tư vấn cho Người bệnh.

Dưới đây là video hướng dẫn và huấn luyện, từng bước làm chủ quy trinh thăm khám và điều trị bệnh của học viên.

Học viên đang thao tác thăm khám bệnh theo quy trình đã được giảng day và huấn luyện.

Tác động cột sống – Lương Y Đỗ Văn Chiến

Trả lời